הולכים להביא חלב מהחלבן. אוסף יוסף עוזר

תרנגול בסיר החלב

נכתב על ידי: שלמה ברנדווין.

 

הרב פרנק גר בכרם אברהם. מדי פעם בפעם היו באות אליו נשים עם בעיית כשרות של תרנגול.
באה אליו אישה ואמרה לו: תראה, התרנגול שלי נפל בטעות לסיר החלב.
שואל אותה: מה עשית?
אומרת לו: הוצאתי אותו מהסיר.
שואל אותה: אצל מי את קונה את החלב?
עונה לו: אני קונה אצל זה וזה.
אומר לה: התרנגול שלך כשר.
שואלת: איך כשר?
עונה: החלבן הזה יש לו שמונים אחוז מים.
הרב ידע שהיא אישה ענייה, ואם יטריף לה, לא יהיה לה תרנגול אחר.
 

 


© כל הזכויות שמורות
כ"ו,אייר, תש"ע. 10.5.2010.
 
|