אתרוגים במאה שערים, 2009. כל הזכויות שמורות.

שמיכות לאתרוגים

נכתב על ידי: יאיר קלי

 
אבא שלי ממקימי בית מאיר, אמר, שלהקים מושב, זה לטעת עצים. הוא נטע שם עצי אתרוג. עצי אתרוג סובלים מאוד בחורף, אבל אבא שלי דאג להם ופינק אותם.

אותנו, שלושת ילדיו, הוא ריכז במיטה אחת וכיסה אותנו בשמיכה אחת, ושתי שמיכות הוא לקח למטע האתרוגים וכיסה בהן את העצים.
 
.

המספר יאיר קלי, בן המושב בית מאיר.
© כל הזכויות שמורות
ה', שבט, תש"ע. 20.1.2010
 
|