ר' שמחה רז, מספר את הסיפור ליהודה עצבה.

נטיעה במגדיאל

נכתב על ידי: שמחה רז

מספר: ר' שמחה רז:חנכו את המושבה של מגדיאל והזמינו את מרן רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. זה היה בטו' בשבט למגדיאל. וכיבדו אותו לטעת שתיל. הוא נוטע שתיל ולא קם. הקהל מופתע לא ידע מה קרה, עד שבא אליו הרב זאב גולד זצ"ל ומרים אותו ורואה פניו משולהבות. הוא שואל מה קרה כאן הוא רואה אותו בוכה ולא קם.
 
הוא ( הרב קוק ) אומר בשעה שנטעתי את השתיל, נזכרתי בדברי התלמוד. הגמרא אומרת: ולדבקא בו, להדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא.
מה הוא רחום - אתה רחום, הוא חנון - אתה חנון.
 
 ואז נזכרתי, מה פעולתו הראשונה של הקדוש ברוך הוא: ויטע עץ בגן עדן מקדם.

ואני נוטע עץ בארץ ישראל, מחמת התרגשות לא יכולתי לקום ממקומי. ועל כך לכן נדבקתי והייתי קשור לאדמה.מתוך אוסף הגלויות
© כל הזכויות שמורות
ו' טבת, תש"ע. 20.1.2010
 
|