פריחת השקדיות בדרך לירושלים. צילום: יהודה עצבה.

אילן, אילן. במה אברכך?

נכתב על ידי: תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ה'.


 
כשהיו נפרדים (רב נחמן מרב יצחק) זה מזה, אמר לו (רב נחמן): יברכני מר. אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך במדבר, והיה רעב ועייף וצמא. ומצא אילן שפרותיו מתוקין וצלו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו.

אכל מפרותיו ושתה מימיו וישב בצלו. וכשביקש לילך אמר: אילן, אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין – הרי פירותיך מתוקין, שיהא צלך נאה – הרי צלך נאה, שתהא אמת המים עוברת תחתיך – הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.
 
אף אתה – במה אברכך? אם בתורה – הרי יש לך תורה, אם בעושר – הרי עושר, אם בבנים – הרי בנים. אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמוך. 
 
רב נחמן בר יעקב מאמוראי בבל  ומעמודי התווך של התלמוד הבבלי.
 
רב יצחק -נחשב גאון  ישיבת פירוז־שבור שבבבל בתקופת המעבר שבין הסבוראים לגאונים.

 
 

אילן, אילן, במה אברכך?
© כל הזכויות שמורות
יג', שבט, תש"ע. 28.1.2010
1. מרגש ומדהים
מאת: מרגלית 15/01/2014
כל פעם מחדש קוראת כמה פעמים נרגשת ומייחלת להמשך שנים ארוכות ובריאות.
 
|