תחפושת פורים במועדון מספרי הסיפורים הירושלמי

תחפושת פורים בח'ידר הירושלמי

נכתב על ידי: יצחק אלפרט

מספר: יצחק אלפרט:

מספר הסיפורים הירושלמי יצחק אלפרט מספר לחברי הפרלמנט הירושלמי יהודה עצבה ושמוליק כהן את סיפור מנהג התחפושת ומשלוח המנות לרבי בשנות ילדותו בח'ידר בירושלים.
© כל הזכויות שמורות
כ"ג, אדר א', תשע"א. 27.2.11
 
|