פורים בשנות השמונים בירושלים.

מדוע צובעים ביצים בפורים?

יהודי הראט , באפגניסטן משתמשים בביצים רבות בפורים.

את קליפות הביצים צובעים בשלל צבעים, עורמים על מגשים , משחקים בהן  ולבסוף אוכלים אותן. וכל זאת למה? ככה זה קרה:

 כמו שכולם יודעים מלך אחשורוש מהודו ועד כוש, היו לו שרים ויועצים רבים אך החשוב מכולם היה המן. סובב ברחובות שושן וכולם השתחוו לו. רק איש יהודי אחד לא השתחווה. כיצד אנקום ביהודי זה?, חשב המן, עלי לגזור גזרות רבות על העם היהודי ויסבול גם הוא עימם. חשב וביצע, מידי יום גזר גזירה חדשה.

יום אחד הלך ברחובות השוק ושם לב שהיהודים קונים הרבה ביצים, חשב, היהודים קונים ביצים רבות, אולי יש להן סגולות מיוחדות ונסתרות, שמחזקות את היהודים והם לא מרגישים את הגזירות?

מיד הוציא כרוזים  בהם נאסר על היהודים לאכול ביצים ומי שיעבור- מות יומת.  נבהלו היהודים, ללא ביצים , הרי סעודת החג תהיה דלה, מה נעשה?

 הלכו ובכו אצל מרדכי היהודי. - אל תדאגו אמר להם מרדכי, - הכל יהיה בסדר. מה עשה? מיהר אל ביתו של  סוחר יהודי אחד, שהיה מוכר ביצים, כל הלילה עבדו הסוחר ובניו וצבעו את הביצים בצבעי ירקות ופרות, עם בוקר יצאו לשוק עם סלים עמוסים ביצים מחופשות לירקות.

סוד הביצים הצבועות עבר מפה לאוזן,  וכרוז הכריז: בואו לקנות פירות וירקות , מיוחדים בטעם של ביצים, וכך   ליהודים היו ביצים.

המן יצא לבדוק אם היהודים אכן היהודים מותרים על הביצים,  ראה שאיש לא מעיז לגעת בביצה. כעסו גבר  כשראה אותם מסתפקים בפירות וירקות.

לזכר אותו מעשה ממשיכים יהודי אפגניסטן לצבוע בפורים את הביצים עד היום הזה.

 
הסיפור נשלח על ידיד המתעדת המצטיינת באתר המכונה שחרזדה.


© כל הזכויות שמורות

 
|