פורים בשנות השמונים בירושלים.

משלוח מנות לרבי בח'ידר

נכתב על ידי: יצחק אלפרט

מספר: יצחק אלפרט:


© כל הזכויות שמורות
כד' אלול, תשע"ה. 8.9.15
 
|