פורים בשנות השמונים בירושלים.

חשבון מיוחד

נכתב על ידי: יהודה עצבה על פי דרויאנוב

יהודי מבריסק עולה לרכבת הנוסעת לוורשה, מתיישב והרכבת מתחילה לנסוע. נכנס הכרטיסן לקרון והיהודי שואל אותו מה המרחק מבריסק לוורשה? - מאתיים מייל משיב הכרטיסן. - ומוורשה לבריסק? - אני לא מבין את השאלה, מסביר הכרטיסן וממשיך - אם מבריסק לוורשה מאתיים מייל, הרי מוורשה לבריסק גם מאתיים מייל.

- הפלא ופלא? משיב לו היהודי.

- מה הפלא? שואל הכרטיסן בסקרנות.

- אתם כנראה יש לכם חשבונות אחרים. אצלנו החשבון אחר לגמרי: מפורים עד פסח, חודש אחד ואילו מפסח עד פורים אחד עשר חודש.
 

סיפור עם יהודי הומוריסטי מופיע בגרסאות שונות.


מספר הסיפורים הירושלמי: הרב ישראל גליס
© כל הזכויות שמורות

 
|