סוף - גן - יה

נכתב על ידי: יהודה עצבה

לצפייה בסרטון סוף - גן - יה:

המספר יהודה עצבה מספר את הסיפור לנכדותיו באיזור העיר מודיעין, המחוברת לפרוץ מרד החשמונאים.
אור החנוכה
© כל הזכויות שמורות
כו', חשון, תשע"ג. 11.11.12
 
|