סופגניות לחנוכה

נס החנוכה במרוקו בזכות רבי עיוש

נכתב על ידי: יוסי קינן

מספר יוסי קינן:

תראה איזה יופי הסיפור.

כשהגרמנים רצו להיכנס למרוקו, תפשו את רבי עיוש על שער העיר, מפני שיש רק כניסה אחת למרוקו, תפשו אותו בשער העיר מנפח במפוח ומכין סופגניות לחנוכה.

בא הרמטכ"ל הגרמני אומר לו: רבי עיוש מה אתה עושה?

אומר לו: מה אני עושה, אני עובד במפוח ומכין סופגניות לחנוכה.
אומר לו: תגיד לי, הסופגניה הזאת טעימה?
אומר לו: בודאי.
אומר לו: אני יכול לטעום? נותן לו סופגניה, הוא טועם. זה מוצא חן בעיניו.

אומר לו: עכשיו, חלק לכל הצבא.

רבי עיוש עובד ומנפח במפוח ומכין סופגניות.

ואומר המשפט: בזכות אותה סופגניה דרבי עיוש, התבטלה הגזירה והגרמנים לא נכנסו למרוקו.

אני אספר לך אותה במרוקאית.

כאן באה גירסת הסיפור במרוקאית.


יהודי מחכמי מרוקו. אוסף גלויות נרינסקי.
© כל הזכויות שמורות
אור ליום שישי, י, אלול, תשע"ד. 5.9.14
 
|