שנה טובה

תפילתו של הכפרי

תמונה של יהודי מהעיירה בית שאן שצולמה על ידי בשנות השמונים.

יהודי כפרי אחד שחי לבדו בעיירה נידחת, היה יודע שמצווה לאכול טוב לפני הצום ולאחר מכן ללכת לתפילה בבית הכנסת השוכן הרחק מביתו. פעם אחת הגיע יום כיפור, אכל ושתה ולאחר מכן עלה על סוסו והתחיל רוכב לעיירה לכיוון בית הכנסת. הפעם טעה ביער, השמש שקעה והוא הבין שכבר לא יגיע לתפילת כל נדרי.

כשראה שנגזר עליו להישאר כל הלילה ביער וסידור תפילה אין בידו, בכה בכייה גדולה ומרה וזעק - ריבונו של עולם מה לעשות? איני יודע את התפילות, סידור אין בידי, אומר את אותיות האלף בית ואתה רבונו של עולם, צרף אותן לתפילה כרצונך. אז החל קורא לחלל האוויר את אותיות האלף בית כשהוא מתחבט ומתייסר לפני אבינו שבשמיים.

ומספרים כי תפילה פשוטה זו של היהודי הכפרי שנאמרה מתוך ליבו במעבה היער, פתחה שערי רקיע והגיעה עד כסא הכבוד.


1. זה מה שאומרים
מאת: רועי 16/09/2010
שתפילת התמים בוקעת רקיעים.
 
|