שנה טובה

עת רצון

נכתב על ידי: ליאת בן שי

"עת רצון"  בחלון הרקיע  התחתון
 
ליאת בן שי
 
"באשמורת השלישית"
 
 היא "אשמורת הבוקר"
 
בלילה מבורך של חודש אלול
 
התישבה על אדן חלון הרקיע התחתון
 
הפונה מערבה לים הכחול
 
כחצי פרסה לחצר ביתי
 
פמליית "מלאכים של מעלה"
 
וקול שירתם נשמע בהיר וצלול
 
כענבל פעמון הבדולח
 
 אשר בארמון המלך
 
"קדוש קדוש קדוש אדני צבאות
 
מלא כל הארץ כבודו"
 
חוטי כסף וענני זהב
 
עטו המילים עטו הצלילים
 
"קדוש" ענו שבעת הרקיעים
 
ובעיני ראיתי את חלון הרקיע התחתון
 
 נפתח לרווחה ולתוכו נכנסה השירה:
 
"פתח לנו שער בעת נעילת שער
 
כי פנה היום"
 
הזמן "במשמרת הבוקר"
 
קפא בצינת אלול הקדוש
 
ובין צפרירי השחר הקלים
 
 נמוגה בקשת המלאכים במילים: 
 
"אנא אל נא, שא נא, סלח נא,
 
 מחל נא, חמל נא, רחם נא, כפר נא
 
כבש חטא ועוון"
 
מאחורי מלפני ומצדדי עמדו:
 
גבריאל שכולו גבורה
 
מיכאל שכולו חסד אמונה ואמנות
 
אוריאל שכולו דין, אור ותבונה
 
ורפאל שכולו רפואה ושלווה
 
ואמרו: "בשעת רצון כן יהי רצון"
 
בחלונות הרקיעים בקע אור גדול
 
ואדע האור בכל רמ"ח אברי
 
ולא אדע החטא שחטאתי.
 
 אלול -  תשע"ט
 
 
 
 
 

שקיעה - צילום - סואלי
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק יד' אלול, תשע"ט. 14.9.19
 
|