שנה טובה

חשבון פשוט של גוף ונפש.

נכתב על ידי: ליאת בן שי

חשבון פשוט של גוף ונפש
לקראת יום הדין
מאת: ליאת בן שי

בעיני ראיתי את מאזני הצדק
על שולחן העץ הקטן
במכולת של שמואל אפשן
ברחוב עוזיאל ברמת יצחק
ואלי הוא קרץ ואמר:
לחתוך גבינה צהובה
 בלי לחטוא זה לא פשוט
אבל חשבון נפש זה יותר קשה.
אני יודע קצת חשבון מהמכולת שהולך ככה:
גוף + נפש = בן אדם
בן אדם = נראה + נסתר
נראה = גוף + מעשה
נסתר = נפש + מחשבה
גוף = בשר +דם
מעשה = אמונה + פעולה
נפש = רוח + רצון
מחשבה = אש + מים
רוח = חיים + תנועה
רצון = חוסר + כאב
אש = חומר + כח
מים = חומר + כח
והחשבון נראה פשוט מאד
וסך כל המעשים לעולם חסר
 אז דע לך ריבונו של... כי החשבון אינו פשוט
ודע לך כי בסך הכל טעינו
ואתה, עושה חשבונות אחרים..
שאני, שמואל  אפשן לא מבין.
למד אותנו, ונדע את החשבון הפשוט.
ונדע את הטוב, ואת הרע
ונאמר : "אמן, כן יהי רצון"

  

 

 

  


 


מאזניים. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות

 
|