שנה טובה

שכנות טובה

נכתב על ידי: נוגה קופלביץ'

כידוע, בחודש אלול נוהג השמש לעבור בין הבתים ולקרוא: סליחות. . .סליחות. . . כדי להעיר את האנשים בשעות הקטנות של הלילה. באחד הימים השמש בעיר העתיקה היה צרוד והיה לו קשה לחזור על הקריאה שוב ושוב.

"אל תדאג" אמר לו המואזין, "כאשר אקרא למאמינינו אקרא גם לשלך".

ואמנם באותו לילה הסתובב המואזין וקרא: "סליחות ! ! ! אללה אכבר ! ! ! סליחות ! ! ! אללה אכבר ! ! !"


הערת הרושמת: את האנקדוטה הזאת שמעתי מפי שי בן שמואל, מספר סיפורים, במפגש של מועדון המספרים הירושלמי. שי שמע את המעשה מפי אחד השכנים היהודים.

הערת המערכת: אנו מייחסים את האירוע לשנות השלושים והארבעים ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. אגב באותם ימים היה המואזין 'קורא' למאמינים בקולו ללא מערכת הגברה כלל.

המואזין ברמלה עם מורה הדרך תמיר בן עמי. צילום: יהודה עצבה. אילוסטרציה לסיפור
© כל הזכויות שמורות
כב',אב, תשע"ג.29.7.13
 
|