'כל זמן שהנר דולק' צילום: יהודה עצבה

כל עוד הנר דולק

 מעשה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי התשובה, וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה.
נכנס רבי ישראל, וראה מתקן נעלים יושב ליד נר דועך, ומכה בחיפזון בפטישו על הנעל.
שאלו רבי ישראל: "מה לך כי נחפזת, ר' יהודי?"
ענה אותו הסנדלר: "רבי, הרי כל עוד הנר דולק – אפשר עוד לתקן!"
יצא רבי ישראל לרחוב וקרא:
"יהודים! שימעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!"

הערה: סיפור זה מופיע בגירסאות שונות במקורותינו.

צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות

 
|