שנה טובה

מעשה המנורה - מאת החזון איש

נכתב על ידי: שלום בוחבוט

מספר: שלום בוחבוט:

המספר ואיש החינוך למבוגרים שלום בוחבוט, מספר למאיר ברבי, יוסי לביא ויהודה עצבה את מעשה המנורה של החזון איש כפי ששמע שנים רבות קודם לכן. המעשה מסופר בנסיעה ברכבת.


© כל הזכויות שמורות
ד', אלול, תשע"ו. 7.9.16
1. יפהפה
מאת: יוסף עוזר 21/09/2020
החזון איש רקם שורות שירה בשיחותיו וכתביו
 
|