הרב ישראל גילס ויהודה עצבה בנחלאות בירושלים

שיחות על התפילה בימים הנוראים

נכתב על ידי: יהודה עצבה

לשמיעת שיחות על התפילה בימים הנוראים:

אנו מביאים תיעוד של שיחה שנערכה בין הרב שמחה רז, הרב ישראל גליס ויהודה עצבה, על התפילה ומשמעותה. השיחה היא חלק משיחה ארוכה יותר ומתובלת בסיפורים נוספים.

תמלול השיחה:

אבל בנתיים נמצא אתנו על הקו ידידנו הרב שמחה רז, שסיפר לי סיפור מאוד מעניין, לפני כמה חודשים ואמרתי: זה סיפור שמתאים לערב יום הכיפורים. הרב שמחה רז שלום עליכם.
שלום לך ולציבור המאזינים.  - כן, מה שלומך? צריך לומר: ברוך השם יום יום.
-רציתי לשמוע ממך את אותו סיפור שסיפ]רת על אותו רב שם, שאמר, שביקש להתפלל את תפילת יום הכיפורים כמו שהרב קוק ... אתה תמשיך את הסיפור.
הסיפור סיפר אותו  הגאון הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל, שהיה ראש ישיבת עץ חיים. והוא אמר הלואי והייתי מתפלל תפילת נעילה ביום הכיפורים בחרדת קודש וברגש, כפי שמרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק  מתפלל תפילת מנחה ביום חול.
יהודה: מסתבר שיש כנראה רמות שונות של תפילה, רמות שונות של כוונות בתפילה וצריך גם את הנושא הזה ללמוד.

הרב שמחה רז: אכן אתה צודק, על עצם הדבר הזה שאתה מדבר על כוונות וכדומה, היה המקובל רבי דמיאל מוילנה, הוא היה אומר:  ישנם רבים שמתקשים באמירת תפילות ופיוטים מפני שאינם מבינים את פירוש המילים. אולם למה הדבר דומה?
לסוס המסבב את גלגלי התחנה של הקמח, הסוס אינו יודע את המטרה והתועלת של סיבוביו, בכל זאת בסיבוביו הוא מניע את גלגלי התחנה וכל מיני תבואה נטחנים על ידי זה, יפסיק הסוס את סיבוביו, תפסק כל התנועה ולא יהיה לא קמח ולא לחם.
כך הוא אומר בתפילתינו. אף על פי שאנחנו לא מבינים הרבה מהן, במיוחד בפיוטים, בכל זאת בעצם אמירתינו, אנו מניעים את ההשפעות שאנשי כנסת גדולה יצרו בסוד התפילות וכשנשתוק נשתק את הבריאה כולה.
יהודה: זה מזכיר את הרמזים שיש בתפילה, בפתיחות שונות למשל לשיר השירים, הסודות הגנוזים בכל תנאיו וכן הלאה וכן הלאה. יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל בעצם זה שאנחנו מתפללים, צרופי האותיות בתפילה, בניגון עושים את שלהם בעהיין הזה.

הרב שמחה רז: אבל עצם הכמיהה לתפילה, ישנו סיפור מעניין. פעם אחת בערב יום הכיפורים ביקר הפילוסוף פרופסור שמואל הוגו ברגמן , אני מדבר על הדור הקודם, הוא ביקר אצל מורי ורבי  הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין. הוא סח בפניו כי הנה הלילה ליל התקדש החג והוא לא מרגיש כל התעוררות נפשית בכלל לתפילה.
נעמד  רבי אריה על רגליו, לחץ את ידו של  הפרופסור ואמר לו כמסיח לפי תומו:  אני כל כך מקנא בך, כי אתה בעל מדרגה שאתה מיצר על כך שאינך יכול להתפלל ואילו אני מתפלל אני כמצוות אנשים מלומדה.
יהודה עצבה: יפה מאוד, הרב ישראל גליס רומז לי שהוא רוצה לשוחח אתך.
הרב שמחה רז: בכבוד, בבקשה.
הרב גליס: שלום רייב שמחה.
הרב שמחה רז: שלום ידידי הטוב.
הרב גליס: ככה דברו על הרב קוק ועל התפילה שלו. אז בישיבת חברון ב1929 מאורעות תרפ"ט בחברון. הישיבה לקראת ראש השנה זה היה באב.  באלול הישיבה גולה לירושלים, מי שמקבל את הישבה לזרועותיו זה היה הרב יצחק הכהן קוק, לישיבה מה שנקרא רחוב הרב קוק  ירושלים של היום. הישיבה מגיעה לשם ושם מתנהלת תפילה ראשונה של הימים הנוראים, אחרי הפוגרום אחרי ההרג הגדול של הבחורים בחברון. הישיבה מגיעה לשם והרב קוק מציע שאחד הבחורים הוא יהיה שליח הציבור. הייתה תדהמה  של כל הרבנים ראשי הישיבה מחברון. אבל הוא ביקש , אמר או הצביע שמישהו מהבחורים ייגש. ואחרי זה כבר היה מובן הכל.
וניגש אחד הבחורים, קראו לו שיקוביצקי, אחרי זה הוא הפך להיות רב בדרום אפריקה. הוא ניגש לתפילת ערבית במנגינה הידועה. ואז הוא מגיע ל - ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. הוא חוזר על המשפט הזה פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית וכל הציבור גועה בבכי. ואהבתך הוא מדבר אל בורא עולם אחרי  ההרג הגדול הזה, ליל ראש השנה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים.
את הסיפור הזה שמעתי מהרב ישראל ז'ולטי שסיפר לי את זה ארבעים וחמש שנים אחרי זה, עם אותו בכי של אותו ציבור של כולם ביחד.  ואז כולם הבינו - רק בחור בישיבה שראה את הרצח, שברח מחדר לחדר עד שהוא ניצל. יכל היה להתפלל את התפילה הזאת ' ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים '
הרב שמחה רז: נמצאתי למד משהו.
יהודה עצבה: כן, מאוד מאוד מעניין. יש דברים שלעיתים נשגבים מבינתינו ולוקח רק זמן להבין את המשמעות שיש בהם.

יהודה עצבה מתארח בביתו של הרב שמחה רז. 2010
© כל הזכויות שמורות
טז', אלול, תשע"ג. 22.8.13
2. שכניה
מאת: חן מרום 26/08/2013
יהודה השיחה עם הרב מענינת מאוד ,הדימוי של הסוס המסובב את האבן ואינו מבין את עבודתו אבל בעצם הוא חלק משמעותי בהליך טחינת הקמח .ישר כח מחן מרום
1. בדיקת המערכת
מאת: יהודה עצבה 26/08/2013
נתקבלה תלונה שהתגובה אינה פועלת ואנו שולחים זו לבדיקה
 
|