סיפורים נוספים:
שער הגדה עתיקה לפסח

פיוט 'חד גדיא' בלדינו

נכתב על ידי: מההגדה לפסח

שר הפייטן מנשה זגורי ז"ל.:


און קאב'ריטו ,און קאב'ריטו
קי מי פאדרה לו קומפרו פור דוס אוצ'יצו'
אי ב'ינו אל גאטו
אי סי קומיאו אייל  קאב'ריטו
קי לו קופרו מי פאדרה פור דוס אוצ'יצ'ו
און קאב'ריטו ,און קאב'ריטו
ב'ינו אל פרו,
אי מורדיאו אל גאטו
קיי  סי קומייו אייל  קאב'ריטו
קי לו קומפרומי פאדרה פור דוס אוצ'יצ'ו
און קאב'ריטו ,און קאב'ריטו
אי ב'ינו לה ב'ארה
אי בטנדו אל פרו
קי מורדיאו אל גאטו
קיי סיי קומיאו אייל  קאב'ריטו
קי לו קומפרו מי פאדרה פור דוס אוצ'יצ'ו.
 


הפיוט מתוך ההגדה לפסח
© כל הזכויות שמורות
כד', אדר, תש"ע. 10.3.2010
 
|