סיפורים נוספים:
הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

דוד בן גוריון על יציאת מצרים

נכתב על ידי: שמחה רז

לצפייה בסרטון דוד בן גוריון על יציאת מצרים:


דוד בן גוריון
© כל הזכויות שמורות
כ', אדר, תשע"ב. 14.3.12
 
|