סיפורים נוספים:
הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

חידון שלישי לחג הפסח

נכתב על ידי: מרגלית טובי

       חידון "מכנה משותף"

מילה משותפת לשלוש מילים.
לדוגמא:לילה; אי; תרגילים.

תשובה: סדר

ליל סדר, אי סדר, תרגילי סדר

יסודי; חולה; עובד.
תשובה: נקיון

אכילה; קמח; שמורה.

תשובה: מצה

פרך; בית; כלי.

תשובה: עבודה.

מכתבים; נח; משה.

תשובה: תיבה

אמהות; כוסות; קושיות.

תשובה: ארבע

       
                       חידון "בלגן"

שנו את סדר האותיות במילים הבאות ותקבלו מילה מתאימה לחג.
לדוגמא:בכוורת

תשובה: בכורות

בוער .

תשובה: ערוב

פר צעד

תשובה: צפרדע

אורי

תשובה: יאור

אין לי אהובה   

תשובה: אליהו הנביא

אני מוקף

תשובה: אפיקומן

    
בהנאה ובשמחה.
 


הגעלת כלים לפסח במאה שערים. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
ב' ניסן, תשע"ו. 10.4.16
 
|