סיפורים נוספים:
הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

'קפד ראשו' חידון לפסח

נכתב על ידי: מרגלית טובי

חידון "גם וגם"מילה אחת, ולה שתי משמעויות.

לדוגמא:

איזו מילה בעיברית היא:
גם שם של מחלה
וגם מאכל שאוכלים לזכר המרור?

תשובה: חזרת

איזו מילה היא:
גם אחד מארבעת הבנים;
וגם מילה שפירושה "נגמר"?

תשובה: תם

איזו מילה בעיברית היא:
גם צומת באזור המרכז
וגם אופן הישיבה בליל הסדר?

תשובה: מסובים

מילה שהיא:
גם מילה נרדפת למילה חג
וגם מילה שפירושה "נופל".

תשובה: מועד

מילה שהיא:
גם מה שאוכלים זֵכר למרור;
וגם מילה שפרושה: ריחמה.

תשובה: חסה

      
                   חידון "קפד ראשו"

בחידות "קפד ראשו" עלינו לגלות זוג מילים. 
אחרי שגילינו את המילה הראשונה לפי ההגדרה, נוריד לה את האות הראשונה ונקבל את המילה השנייה.

דוגמא:
ממצרים הוציא את עמו
 קפד ראשו: את הדלת סימנו בדמו

תשובה: משה, שה

  היא מספרת על יציאת מצרים
 קפד ראשו: היבשה שלצד המים

תשובה: הגדה,  גדה

מכה מספר ארבע.  קפד ראשו:
בבחירות הוא יקבע.

תשובה: ערוב,  רוב


היינו לפרעה ולמִצרִים
 קפד ראשו: אותם תופרים

תשובה: עבדים, בדים
       

 קפד ראשו פעמיים: בדם אותו סימנו כאות
 קפד ראשו: דרכו אפשר לראות
קפד ראשו: חיה שעושה תנועות משעשעות

תשובה: משקוף, שקוף, קוף


ילדים וילדות בשם זה נקראים
 קפד ראשו: שָׁרַץ צפרדעים
 קפד ראשו: כשהוא איננו, לא רואים.

תשובה: ליאור, יאור, אור


מחסל את מה שהאדמה מצמיחה
 קפד ראשו: כזאת באביב השמחה
 קפד ראשו: בתוכה

תשובה: ארבה, רבה, בה


       חידון "פעולת חיבור"

מילה ועוד מילה מתחברות זו לזו ויוצרות מילה שלישית.
לדוגמא: לא מתוק + מלוח = אחות משה

תשובה: מר+ים=מרים

המצרים עשו כך במכה האחרונה + מגילה = המכה האחרונה

תשובה: בכו+רות=בכורות

ישראל+גבוה = אבי משה

תשובה: עם+רם=עמרם

כרית + קו = ירק בקערת הסדר  

תשובה: כר+פס=כרפס


 


הכנת מצה שמורה ביער בן שמן
© כל הזכויות שמורות
ב' ניסן, תשע"ו. 10.4.16
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|