סיפורים נוספים:
הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

מה כבאר

נכתב על ידי: טכסט מתוך ההגדה ליהודי תימן

מספר: יהודה עצבה:

מספר הסיפורים יהודה עצבה מביא התייחסותו לטכסט המיוחד של 'מה כבאר' הצמוד לטכסט 'מה נשתנה' אצל יהודי תימן.

מומלץ לקרוא את הטכסט המלא והשלם של 'מה כבאר' בהגדה תימנית.

אפיית מצה שמורה. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
אור ליום יד' ניסן, תשע"ה. 3.4.15
 
|