סיפורים נוספים:
הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

מכתב לאלוקים

נכתב על ידי: הרב אפרים חדאד שליט"אבעיר חלב שבסוריה חי חכם אחד בשם ר׳ יהודה עבוד. לו משפחה גדולה, והתפרנס בצמצום במלמד- דרדקי.
לפני חג הפסח, קיבל הרב את שכרו מועד הקהילה. הוא טמן את שטרות הכסף בכיסו, והתכונן ללכת לשוק לקנות את
צרכי החג המרובים. בהיותו בשוק, פשפש בכיסיו והנה אין שם אפילו שטר כסף אחד.
לא ידע הרב עבוד, מי לקח את כספו, חזר לביתו עצוב ודואג ולא ידע מאין יבוא עזרו, ומהיכן ישיג כסף לצרכי החג
המרובים, ישב בביתו כמה דקות, והנה צץ רעיון במוחו: הוא יכתוב מכתב לקדוש-ברור־ הוא. במכתבו יפרט את כל
המצרכים וההוצאות הדרושים לחג, וה׳ שפדה את עם ישראל ממצרים, יפדה גם אותו מצרתו, ויזמן לו כל מחסורו.
חשב ועשה: כתב במכתב את כל המצרכים המרובים לחג הפסח, הכניס את המכתב בתוך מעטפה, כתב עליה באותיות
גדולות: ״לכבוד הקדוש ברוך הוא״, ויצא לחצר ביתו והעיף את המכתב בלפי מעלה.

אותו יום נשבה רוח חזקה בעוז, המכתב עף במהירות והתרומם אל על. לאחר כמה גלגולים, הגיעה המעטפה לחצר
ביתו של אחד העשירים שבעיר, בשם עזרא. הרים עזרא את המעטפה, ובפליאה רבה קרא את הכתוב על המעטפה ״לכבוד
הקדוש־ ברוך-הוא״. פתח את המעטפה ועיין בכל הכתוב.
ויאמר העשיר בלבו: אם ה׳ זימן לידי מכתב זה, סימן הוא, בי עלי הטיל את התפקיד להיות שליחו הנאמן.
קרא העשיר למשרתו, ויאמר לו: קח נא את רשימת 76 פי יספר המצרכים הכתובים במכתב זה, קנה מכל דבר בכמות כפולה,
והבא זאת לביתו של הרב עבוד, לפי הכתובת שבראש המכתב. עשה המשרת כאשר צווה, ואחרי שקנה את כל המצרכים, לקח את כל הכבודה לביתו של ר׳ יהודה עבוד.
בשמחה רבה, קיבל ר׳ יהודה את כל המצרכים מידי המשרת, וישאל את האיש לזהותו. אני משרתו של העשיר עזרא - ענה המשרת. ויודה הרב למשרת, וביקשו למסור תודתו וברכתו החמה לאדונו.
הרב עבוד חגג את ליל הסדר בלב שמח, הוא קידש על כוס זכוכית נאה וגדולה ששיגר לו העשיר, והודה לה׳ על כל חסדיו.
אחרי החג, הלר ר׳ יהודה עבוד לעשיר עזרא, ויודה לו על כל הטוב ששלח לו, ויאמר לו: אני רוצה להחזיר בתשלומים את כל ההוצאות שהוצאת עבורי בתשלומים.
איני מוכן לקבל ממר פרוטה - אמר העשיר. חסד עשה עמי הקדוש ־ ברוך־ הוא, לספק לר את צרכיך ולתת לך ממה
 חנני ה׳, כדי לחגוג את ליל הסדר בצורה מושלמת. ושמחתי גדולה על כר• לר שוב לביתר, וה׳ יספק לר את כל צרכיך, וימלא משאלות לברכה לטובה תמיד כל הימים.


ו. מסיפורי יהודי חלב שבסוריה.
2 בדומה ובא סיפור על יהודי מתוניס ששיגר מכתב לאלוקים, לפני ערב פסח, בספר ״שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי תוניסיה׳׳, בעריכת הפרופ׳ דב נוי, הוצאת ״בתפוצות הגולה״ ירושלים תשכ״ז


© כל הזכויות שמורות
יא' שבט, תשע"ג. 22.1.13
 
|