סיפורים נוספים:
הכנת מצה שמורה בירושלים 2007

מכתב לאלוהים. מאת: שחרזדה.

בעיר מוסול שבעירק, חיו שני אחים. האחד עשיר והשני עני מרוד. הגיע חודש אביב ופסח בפתח, לאח העני אין במה להכין את החג, חשב האח העני , ובצער החליט ללכת אל אחיו העשיר ולבקש עזרתו,

בא העני אל בית העשיר, דפק בדלת , פתחה לו הגיסה, שאלה לרצונו.

השיב האח העני: פסח בפתח ואין כלום לבני ביתי, באתי לבקש עזרה מאחי. וכי למה  מאחיך תבקש? שאלה האישה ברשעות, אל מי אפנה אם לא לאחי עצמי ובשרי, ענה לה. פנה אל האלוהים ובקש ממנו, ענתה היא ומיהרה לסגור הדלת אחריו. העני הלך וחשב על דברי האישה, היה הוא איש פשוט ותמים מאד. חזר אל ביתו ומיד ישב וכתב מכתב: ריבונו של עולם, מצבינו גרוע מאד, חג הפסח מתקרב ואין לנו פרוטה , אנא, שלח לנו את כסף לצרכי החג.

סיים המכתב, חתם את שמו ושם  אשתו,  סגר המעטפה ורשם הכתובת, ושקע במחשבות. והנה באה רוח חזקה, תלשה המכתב מידו, ונשאה אותו לאי שם. באותה השעה יצא המלך לטייל בגן הארמון, והנה הוא רואה מכתב נישא ברוח, הסתובב המכתב במעגלים ברוח עד שנפל בגן, הרים המלך את המכתב, וראה שהוא מופנה אל אלוהים, ריבון העולמים. פתח את המכתב והחל לקרוא בו, התפעל מאד המלך מכוח האמונה של כותב המכתב היהודי, ששלח מכתב לאלוהיו ברוח.

לבסוף חשב המלך: אין זאת אלא אלוהים בעצמו זימן מכתב זה לידי, כדי שאוכל  לעשות מעשה טוב. מיד פקד על עבדיו: מהרו והעמיסו שיירת גמלים מכל טוב. בגדים, כלים, כסף וזהב והובילו בשיירה אל בית היהודי. ואכן כך עשו. הובילו השיירה אל בית העני והעמידו בפתח, דפקו בדלת והסתלקו. יצא העני וראה את השיירה ליד דלת ביתו, והיא עמוסה כל טוב, הראה מיד לבני משפחתו: ראו, הנה קיבל הקב"ה את מכתבי ושלח לנו כל צרכינו ויותר.

סייד האיש את ביתו, קנה צורכי החג  ואף הזמין את האח העשיר ואת משפחתו לחוג עימהם את ליל הסדר.

התפלאה אשת העשיר על ההזמנה וחשבה: לא יאה ולא נאה לנו לקבל ההזמנה  ולחוג עם העני,אך סקרנותה גברה עליה, והיא נענתה לה. למראה הבית הנאה והשולחן הערוך בכל טוב, בערה בה הקנאה , ושאלה: מאין לכם כל זאת?  האם גנבתם? לא, לא גנבנו ולא שדדנו, שמעתי בעצתך, ענה האח העני, כתבתי מכתב לאלוהים, סיפרתי לו על מצבינו, והוא נענה לנו ולשלח כל צורכינו לחג. לא ענתה דבר האישה  וישבה נטולת שמחה, בעוד כולם חוגגים החג בשמחה רבה.

 לסיפור זה יש גרסה מפרס.

רק שם, המכתב הגיע לדואר, ובו הוא ביקש מאלוהים 100 לירות,

10 לירות לכל ילד, אנשי הדואר, קראו את המכתב, ריחמו על האיש, אספו כסף, אך רק 90 לירות, אמר האיש: ריבונו של עולם, תודה לך , רק תדע שאנשי הדואר גנבו  10 לירות, פעם הבאה תישלח ישר אל ביתי.

שתי גירסאות הסיפור נשלחו על ידי הגולשת המסורה שחרזדה.

 


© כל הזכויות שמורות

 
|